آخرین اخبار مدارس


06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

4 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

29 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

28 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

26 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهزاده و گدا

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (جلد دوم)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غزلیات شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک نبرد ترسناک برای پرواز

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجموعه کتاب های دنیا ی نامرئی

جولیون گدارد

علمی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو 8 کتاب ریاضی

سعید فرهادی‌پور

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موج

مورتون رو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

کیمیاخاتون

سعیده قدس

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لطیفه های شیرین ملانصرالدین و...

مرجان کشاورز

حکایت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سیده مهربان اخلاقی دزفولی

مسابقه: اندروید

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهسا باقری

مسابقه: جاجیم بافی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین خونساری

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه حاجی کریمی

مسابقه: جشنواره اولین کتاب من

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سالینا کماندار

مسابقه: دست سازه جشنواره خوارزمی- ساخت دستگاه خنک کننده

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه حسین پور

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما 5

بابک امینی

مسابقه: طرح قدس ـ حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر غلامی

مسابقه: مسابقات شعرنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: قرائت قرآن- طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس- تدبر در قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبینا شیرین نژاد

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتین پسندیده

مسابقه: سرود

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

حديث ملكي

1379/02/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

داريوش سعادتي

1378/02/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

حسين اسحاقيان

1378/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا ساكي زاده

1382/02/05

دبستان پسرانه سما 5

محمدامين اسدي نيا

1387/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين آهوزاده

1381/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سيده زهرا اعتمادزاده

1382/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ستايش برمايون

1383/02/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

غزل سعادتي نسب

1378/02/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مريم غايب پناه

1378/02/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا اسلامي فر

1379/02/01

دبستان پسرانه سما 5

آرتين دهدار

1389/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ستاره راد

1382/02/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اشكان خلقتي

1380/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان واعظي فر

1383/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نيكو قناعت دربان

1383/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نرگس صفري

1383/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ريحانه لوايي

1381/02/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مطهره حجت نيا

1379/02/04