آخرین اخبار مدارس


30 مهردبستان پسرانه 5

26 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

26 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

26 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

26 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

24 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

24 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

24 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

24 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه 5

دبستان پسرانه 5

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه 5

دبستان پسرانه 5

دبستان پسرانه 5

دبستان پسرانه 5

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

قصه های شیرین سمک عیار

عذرا جوزدانی

حکایت

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

میکرو 8 کتاب ریاضی

سعید فرهادی‌پور

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

ریاضی دهم دهم

گاج

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

خاطراتی از دکتر هفت ساله

اصغر جدائی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه

افسون زنگ

جعفر تو زنده جانی

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

فیزیک دهم

نشر الگو

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه 2

برده رقصان

پائولا فاکس

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه

تمدن های بزرگ جهان آسیا ی صغیر

عبدالرسول خیر اندیش

تاریخ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

علی شفیعی نیا

مسابقه: کنکور

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

ستاره جمشيدي

1380/08/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

زهرا عباسي

1381/08/03

دبیرستان دوره اول پسرانه

ياسين كشكولي

1383/08/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

ايناز باغبان زاده

1381/08/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه 3

مهشيد عنايتي زاده

1381/08/03

دبستان پسرانه 5

مهدي سخاوت

1387/08/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

ميلاد دهان زاده

1384/08/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

شايان اسفندياري

1382/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي جهاني

1384/08/06

دبستان پسرانه 5

حسين زكالوندنژاد

1386/08/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

اميرحسين داودوند

1382/08/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

محمدمهدي باقري

1380/08/03

دبستان پسرانه 5

بنيامين نقي ترابي

1388/08/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه 1

مبين مرادي فرد

1381/08/06