آخرین اخبار مدارس


27 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

20 تیردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

شیمی 1 پیش دانشگاهی

مهندس بهمن بازرگان

تست

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سکه طلا

آلما فلورادا

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موج

مورتون رو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پیروزی بر شب

ژ. کریستان

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

چگونه از نیروی خورشیدی استفاده کنیم

محمود سالک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 2

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رباعیات شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه احمدهیویدی

مسابقه: تکواندو/موم دولیو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین ساعی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها ادیبان

مسابقه: شعر نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه احمدهیویدی

مسابقه: تکواندو/نوپی آپچاگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس سما رشته تدبیر در آیات

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

سيد محمد سجاد سادات نوريه

مسابقه: حفظ عمومي قرآن كريم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عاطفه ملکی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها ادیبان

مسابقه: جشنواره خوارزمی -محور آزمایشگاه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

محمودرضا زلقي

مسابقه: كاراته سبك كاتامي تيمي

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا قمشی

مسابقه: مسابقات هان مادانگ - تکواندو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

عماد حبيبي كيا

1379/06/26

دبستان پسرانه سما 5

عباس كرمي

1390/06/31

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد زلقي - نعمت اله

1380/06/25

دبستان پسرانه سما 5

اميرعلي حلمي

1388/06/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا ورشوساز

1383/06/31

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اميرعلي بافنده

1381/06/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

گلشن حاجيان

1380/06/29

دبستان پسرانه سما 5

محمدمهدي روزبهاني

1388/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل عسكري پور

1383/06/23

دبستان پسرانه سما 5

اميررضا طاهرسقا

1388/06/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

حديث زهيري

1379/06/24

دبستان پسرانه سما 5

مازيار خليل زاده

1389/06/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدحسين عنايت زاده

1379/06/24

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

عليرضا نادي زاده ميرزائي

1381/06/29

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

بهار عرفان فر

1379/06/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نگين جعفري

1383/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي اديبي پور

1384/06/29

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

الهه زرهي نساج

1381/06/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين متين

1382/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

يلدا پورحسين يزدي

1383/06/27