آخرین اخبار مدارس


20 تیردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

30 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 2

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین سمک عیار

عذرا جوزدانی

حکایت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

باغ مخفی

فرانسس هاجسن برنت

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

خیلی سبز زیست 2

دکتر کمیل نصری, دکتر ابوذر نصر

تست زیست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

جان دی کروبولتز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دا

سیده زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو زبان و ادبیات فارسی کنکور

امیر نجات‌شجاعی

تست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهزاده و گدا

مارک تواین

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 3

تری دیری

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس سما رشته تدبیر در آیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم زلقی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مبینا فتحی

مسابقه: کسب مقام دوم آمادگی جسمانی دوره دوم متوسطه در سطح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم مقومی جولا

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مارال ناصروند

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

آرمین عبدویس

مسابقه: کنکور

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا نیکوبخت

مسابقه: نقاشی مدادرنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شفافر

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی متین

مسابقه: طرح قرآنی قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدعلي جهاني

1379/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي حسين منصوري

1382/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي مقدم نيا

1382/04/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

راشين مقدم

1381/04/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه اميرارجمند

1381/04/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

آرمين ركابي

1379/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي كدخدازاده

1384/04/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ياسمين يوسفي راد

1381/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا رضائيان

1383/04/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

شايان ژولازاده

1381/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين دادمهر

1383/04/30

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد ساعدي

1380/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا فضلعلي پور

1382/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دريا تختايي

1382/04/23

دبستان پسرانه سما 5

سيدعلي گوشه گير

1388/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پريناز نصيريان

1382/04/29

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ريحانه ملكي نژاد

1380/04/31

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نازنين سعادتي

1379/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا فروغي راد

1382/04/23