آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

15 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

05 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

05 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

29 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

25 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

25 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

23 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

23 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

28 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

جان دی کروبولتز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر باستان

مسعود جوادیان

تاریخ ایران

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو 8 کتاب ریاضی

سعید فرهادی‌پور

تست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو زبان و ادبیات فارسی کنکور

امیر نجات‌شجاعی

تست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو8 ریاضی

سعید فرهادی‌پور , علی عبدی‌پور

کنکور

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجموعه کتاب های دنیا ی نامرئی

جولیون گدارد

علمی

دبستان پسرانه سما 5

مجموعه کتب الکترونیکی درسی اول دبستان

وزارت آموزش و پرورش

مجموعه کتب پایه اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نرگس سخائي پور

1381/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي نراقي

1382/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هانيه قهرماني فر

1382/07/30

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

ارسلان اميدي بنه صفري

1379/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي گلچين پور

1381/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهيار كلانتر پور

1382/07/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نگار معرف

1383/07/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا پولادوند

1381/07/26