آخرین اخبار مدارس


04 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

12 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

03 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

03 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

3 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

02 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موج

مورتون رو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو 8 کتاب ریاضی

سعید فرهادی‌پور

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تنهایی دونده ی استقامت

آلن سیلیتو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

کیمیاخاتون

سعیده قدس

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک نور های ترسناک

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی

جعفر ابراهیمی (شاهد)

داستان های ادبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین سمک عیار

عذرا جوزدانی

حکایت

دبستان پسرانه سما 5

مجموعه کتب الکترونیکی درسی اول دبستان

وزارت آموزش و پرورش

مجموعه کتب پایه اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک نبرد ترسناک برای پرواز

نیک آرنولد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امتین حلوایی

مسابقه: مشبک کاری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبین حسین پور

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد متین شرفی لاری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنیامین کرناسی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محممدحسین ملاخیاط

مسابقه: بازی های رایانه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دریا تختایی

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی گلخواه

مسابقه: بازی های رایانه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متیین شجری پور

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد قاسمی

مسابقه: مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان میری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 5

بابک امینی

مسابقه: طرح قدس ـ حفظ

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نيكي تقويان

1378/12/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد عباسي

1378/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه زارعكوتياني

1381/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل عيسوندزيبائي

1382/12/03

دبستان پسرانه سما 5

ابوالفضل هدايت پور

1388/12/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مينا قصاب پورحيدري

1377/12/05

دبستان پسرانه سما 5

اميرحسين نادريان

1388/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مريم پيل افكن

1380/12/06

دبستان پسرانه سما 5

طاها عنايت مهر

1386/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهرا سعيدي زاده

1379/12/02

دبستان پسرانه سما 5

محمد عنايت مهر

1383/12/03