آخرین اخبار مدارس


23 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

20 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

20 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

19 آذردبستان پسرانه سما 5

18 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

15 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

14 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خواب فروش

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک نبرد ترسناک برای پرواز

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجموعه کتاب های دنیا ی نامرئی

جولیون گدارد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (برای نوجوانان و جوانان)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (جلد دوم)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

من و کتاب

مقام معظم رهبری

کتاب و مواد خواندنی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک هیولاهای میکروسکوپی

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک جانداران سمی هولناک

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخ ایران

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم مقومی جولا

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

كسرا آرا

مسابقه: مبارزات كاراته سبك سوكيو كوشين

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی متین

مسابقه: طرح قرآنی قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی حسین منصوری

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غائب پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مارال ناصروند

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستی کیا

مسابقه: آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

آرمین عبدویس

مسابقه: کنکور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 5

سيد پوريا علوي

1385/09/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد طيبي فرد

1379/09/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ساكي پور

1383/09/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سيداميرعلي عالمشاه

1379/09/28

دبستان پسرانه سما 5

علي سعادتي

1388/09/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا فرخ شاد

1381/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا طلاييان

1380/09/24

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

هانيه عليزاده حداد

1380/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي عشيري

1381/09/26

دبستان پسرانه سما 5

ابوالفضل بوستاني دزفولي

1386/09/25

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

نيما عباديان

1377/09/29

دبستان پسرانه سما 5

علي نظريان

1385/09/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تقربي

1383/09/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا باغبان زاده

1380/09/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آرامش علايي

1381/09/29