آخرین اخبار مدارس


19 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

09 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 5

02 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

الهام درویش فراش

مسابقه: مشبک کاری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی مهدی شمس ابادی

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

حسین بیطارزاده

مسابقه: نا نو شیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا بنوره

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غایب پناه

مسابقه: طرح قدس قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

زینب غلامرضایی

مسابقه: طرح قدس رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نازنین فضعلی پور

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

لاله اسحق زاده

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میترا چله مال

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

صفا عشیری

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه حافظیان

مسابقه: آرم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه زماني نژاد

1379/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدعلي امامي فر

1382/04/05

دبستان پسرانه سما 5

بابك اميني فرد

1387/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا نيروزاد

1382/04/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

خشايار گودرزي

1378/04/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

شقايق ترابي برزگر

1379/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد برنجي زاده

1380/04/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نگار عيدي دلوارزاده

1378/04/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عسل ميرزايي آدينه وند

1379/04/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مهران تختائي شهي

1379/04/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ياسمن پنبه زن

1382/04/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

يلدا متيني

1382/04/07