آخرین اخبار مدارس


28 تیردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

19 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

09 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 5

02 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میترا چله مال

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا بنواری

مسابقه: نا نو شیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی بافکار

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سیروس قره با غی

مسابقه: کاراته سبک کیوکوشین

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

زینب غلامرضایی

مسابقه: طرح قدس رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غایب پناه

مسابقه: طرح قدس قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا بنوره

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نفیسه صاحب محمدی

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

یاسمین نتاج فر

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عاطفه ملکی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نازنین فضعلی پور

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ويدا مديري

1378/05/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا بنواري

1378/05/01

دبستان پسرانه سما 5

مهدي نصيرباغبان

1385/05/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

آرمينا عصارين

1377/05/02

دبستان پسرانه سما 5

دانيال ساطعي

1386/05/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مجيد رشيدي نيا

1377/05/06

دبستان پسرانه سما 5

علي محمودزاده

1388/05/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سبحان عسكري پور

1377/05/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فرنگيس ناصريان پور

1378/05/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي حسيني زاده

1382/05/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فرشته پيري

1377/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي شادمند

1382/05/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دنيا حسيني كيا

1379/05/04