آخرین اخبار مدارس


26 اسفنددبستان پسرانه سما 5

26 اسفنددبستان پسرانه سما 5

25 اسفنددبستان پسرانه سما 5

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

10 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

11 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

23 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خواب فروش

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر افشاریه

احمد فروغ بخش

تاریخ ایران

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دا

سیده زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان آسیا ی صغیر

عبدالرسول خیر اندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چهل تکه

جمال الدین کرمی

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

قدرت اعتماد به نفس

اصغر ساداتیان

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک هیولاهای میکروسکوپی

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک دانشمندان زحمتکش

نیک آرنولد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید عرفان غفاری

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنیامین کرناسی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد پیش بین

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کارن قلمبر

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: مفاهیم (سما)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتین پسندیده

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین گنجعلی وند

مسابقه: بافت شناسی (نادکاپ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سیده مهربان اخلاقی دزفولی

مسابقه: اواسپرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کارن قلمبر

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی پورعسکری

مسابقه: بافت شناسی (نادکاپ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیرحسین خونساری

مسابقه: انتخابی کشتی فرنگی تیم ملی نوجوانان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نرگس نخلي صحرائي

1378/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فرنوش حسيني فر

1378/01/02

دبستان پسرانه سما 5

هاني آيشنه

1386/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نيايش صاحب محمدي

1378/01/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مريم زلقي

1378/01/01

دبستان پسرانه سما 5

علي رضا كرم الهي

1386/01/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سرور غفوري زاده

1380/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اتابك طهماسبي

1378/01/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد دانشوري

1378/01/01

دبستان پسرانه سما 5

اميرمحمد باباپور

1384/01/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علي رياحي خواه

1380/01/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

بهناز حلاج نيا

1379/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فخرالنساء سيدمحمودي

1383/01/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه صراف شمس

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ياسمن نتاج فر

1378/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمبين طاهريان

1383/01/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سيدميلاد طاهريان

1378/01/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدجواد پيمان فر

1380/01/01

دبستان پسرانه سما 5

سبحان زكالوند نژاد

1385/01/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدرضا طيبي پور

1379/01/08