آخرین اخبار مدارس


22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

09 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 5

02 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

لاله اسحق زاده

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نفیسه صاحب محمدی

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

ابوالفضل رکرکیان

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عاطفه ملکی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سیروس قره با غی

مسابقه: کاراته سبک کیوکوشین

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

یاسمین نتاج فر

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا بنوره

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

صفا عشیری

مسابقه: مسابقه ملی نوآوری نادکاپ شریف 19

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غایب پناه

مسابقه: طرح قدس قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی بافکار

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

زینب غلامرضایی

مسابقه: طرح قدس رشته مفاهیم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسينا اسدي

1382/03/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سيدمتين حسيني

1377/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه مهدي زاده شمس آبادي

1382/03/03

دبستان پسرانه سما 5

اميرمحمد ساكي پور

1386/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پريا شه ولي

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا محمدي

1380/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين سابقي

1381/03/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

فرزاد كايدخورده

1379/03/07

دبستان پسرانه سما 5

ماني ناصروندتكله

1384/03/06

دبستان پسرانه سما 5

اميرحسين شايسته نژاد

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل قبلي

1382/03/04

دبستان پسرانه سما 5

يونس محمدي راد

1384/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان قبيطي

1382/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي فرخيان

1381/03/05

دبستان پسرانه سما 5

عباس هوائي

1386/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

غزل حجت پور

1382/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه عصاريان

1380/03/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

احسان زارعي

1378/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حافظيان

1380/03/02