آخرین اخبار مدارس


21 آباندبستان پسرانه سما 5

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

19 آباندبستان پسرانه سما 5

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما 5

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 آباندبستان پسرانه سما 5

14 آباندبستان پسرانه سما 5

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به من بگو چرا

آرکرمی لئوکوم

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

خیلی سبز زیست 2

دکتر کمیل نصری, دکتر ابوذر نصر

تست زیست

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

چگونه از نیروی خورشیدی استفاده کنیم

محمود سالک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چهل تکه

جمال الدین کرمی

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

گاج نقره ای

بهروز نادری نژاد , محمد آهنگر

کنکور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به من بگو چرا

آرکرمی لئوکوم

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ریاضی دهم دهم

گاج

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

درس انار

محمدرضا یوسفی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

باغ مخفی

فرانسس هاجسن برنت

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو8 ریاضی

سعید فرهادی‌پور , علی عبدی‌پور

کنکور

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیرحسین خونساری

مسابقه: کشتی فرنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نرگس كيايي

1379/08/16

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اميررضا منجزي

1380/08/17

دبستان پسرانه سما 5

سيدمصطفي حيات زاده

1387/08/16

دبستان پسرانه سما 5

عليرضا نوروزي

1387/08/22

دبستان پسرانه سما 5

بنيامين جمشيدي

1386/08/20

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

غزاله ملكي هويدي

1379/08/20

دبستان پسرانه سما 5

كسرا اردشيرزاده

1385/08/20

دبستان پسرانه سما 5

كيان علي چيت گر

1390/08/21

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مهدي نظرزاده زارع

1380/08/18

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

انور رميزي

1380/08/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آروين بساكي

1384/08/19