آخرین اخبار مدارس


28 تیردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

19 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

09 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 5

02 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میترا چله مال

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

حسین بیطارزاده

مسابقه: نا نو شیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی بافکار

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عاطفه ملکی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نازنین فضعلی پور

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سیروس قره با غی

مسابقه: کاراته سبک کیوکوشین

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

الهام درویش فراش

مسابقه: مشبک کاری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه زمانی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

زینب غلامرضایی

مسابقه: طرح قدس رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

ابوالفضل رکرکیان

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی مهدی شمس ابادی

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نفیسه صاحب محمدی

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

آرمان جوادپور

1379/06/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

رومينا راستينه

1380/06/15

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نوشين جوهر

1377/06/15

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

فرهاد زرچي

1378/06/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

گلناز غفوريان نژاد

1381/06/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين نصراله زاده

1381/06/09

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علي طالبي پور

1377/06/10

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سيده مهسا زكي پوردزفولي

1377/06/15

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عسل اماميان آباده

1378/06/11

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علي ابراهيم وند

1379/06/11

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علي ابراهيم وند

1379/06/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

كيانا طاهربقال

1380/06/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

يونس حافظيان

1382/06/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان خرميان

1380/06/12

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مارال سالمي

1378/06/14

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مهراد حبيبي زاده

1379/06/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين طولابي دزفولي

1382/06/10