آخرین اخبار مدارس


19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

05 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شگفتی

آر. جی. پالاسیو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پیروزی بر شب

ژ. کریستان

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (جلد دوم)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دا

سیده زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مقالاتی در باره تاریخ جغرافیایی دزفول

سید محمد علی امام

دزفول شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خاطراتی از دکتر هفت ساله

اصغر جدائی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس پرچم من

علی بشر دانش

کشور ها و پرچم ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قطعات شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک جانداران سمی هولناک

نیک آرنولد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

انتخابی دانش آموزان

مسابقه: فوتسال دبیرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

انتخابی دانش آموزان

مسابقه: فوتسال دبیرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

آرمین عبدویس

مسابقه: کنکور

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

پوريا طحان پسران

مسابقه: حفظ عمومي قرآن كريم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا مطهرزاده

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا قمشی

مسابقه: مسابقات هان مادانگ - تکواندو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا مطهرزاده

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا بنوره

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

محمدحسين بيدلي

مسابقه: حفظ عمومي قرآن كريم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی دیناروند

مسابقه: جشنواره خوارزمی محور آزمایشگاه علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه یعقوب وند

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 5

غلامحسين وحيدي فرد

1389/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ياس خيره گان

1384/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وهاب سرخه

1384/03/03

دبستان پسرانه سما 5

اميرمحمد ساكي پور

1386/03/07

دبستان پسرانه سما 5

عباس هوائي

1386/03/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

داريوش اسيونداستركي

1379/03/03

دبستان پسرانه سما 5

سيد محمد سجاد سادات نوريه

1389/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها اديبان

1384/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آيناز آريان

1384/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه مهدي زاده شمس آبادي

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا اسد

1383/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسينا اسدي

1382/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پريا شه ولي

1382/03/03

دبستان پسرانه سما 5

اميرحسين شايسته نژاد

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل قبلي

1382/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهرا طاهري مهر

1384/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدحسين صادقي دزفولي

1384/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني ناصروندتكله

1384/03/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اميرحسين سابقي

1381/03/01

دبستان پسرانه سما 5

كيارش قلاوند

1388/03/02