آخرین اخبار مدارس


26 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

23 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

23 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

23 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

23 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

22 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

15 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین سمک عیار

عذرا جوزدانی

حکایت

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به من بگو چرا

آرکرمی لئوکوم

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو زبان و ادبیات فارسی کنکور

امیر نجات‌شجاعی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غزلیات شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس پرچم من

علی بشر دانش

کشور ها و پرچم ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

به من بگو چرا

آرکرمی لئوکوم

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (جلد دوم)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تفسیر سوره حمد

امام خمینی (ره)

قرآنی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 3

تری دیری

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس سما رشته تدبیر در آیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیررضا

مسابقه: اسحق زاده

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

محمودرضا زلقي

مسابقه: كاراته سبك كوميته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

انتخابی دانش آموزان

مسابقه: فوتسال دبیرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غائب پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی دیناروند

مسابقه: جشنواره خوارزمی محور آزمایشگاه علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

بهناز حلاج

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مارال ناصروند

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مبینا فتحی

مسابقه: کسب مقام دوم آمادگی جسمانی دوره دوم متوسطه در سطح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم زلقی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا بديعي نژاد

1381/12/24

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مهدي خانعلي نجف آبادي

1379/12/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا بروجردي

1382/12/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

پريا باغبان پور

1379/12/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سرير نيك مهر

1383/12/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مهدي عباسي

1380/12/28