آخرین اخبار مدارس


19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

05 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چهل تکه

جمال الدین کرمی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

افسون زنگ

جعفر تو زنده جانی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موج

مورتون رو

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پیروزی بر شب

ژ. کریستان

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

برده رقصان

پائولا فاکس

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (جلد دوم)

محمد سالک

کتاب مرجع

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان تمدن جدید صنعتی غرب

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

قدرت اعتماد به نفس

اصغر ساداتیان

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

یلدا صاحب محمدی

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

محمودرضا زلقي

مسابقه: كاراته سبك كاتامي تيمي

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نیکی تقویان

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مارال ناصروند

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی متین

مسابقه: طرح قرآنی قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

انتخابی دانش آموزان

مسابقه: فوتسال دبیرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی حسین منصوری

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی دیناروند

مسابقه: جشنواره خوارزمی محور آزمایشگاه علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مبینا فتحی

مسابقه: کسب مقام دوم آمادگی جسمانی دوره دوم متوسطه در سطح

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر غلامی

مسابقه: جشنواره خوارزمی محور آزمایشگاه علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها ادیبان

مسابقه: جشنواره خوارزمی -محور آزمایشگاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مبینا فتحی

مسابقه: کسب مقام دوم آمادگی جسمانی دوره دوم متوسطه در سطح

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه مهدي زاده شمس آبادي

1382/03/03

دبستان پسرانه سما 5

كيارش قلاوند

1388/03/02

دبستان پسرانه سما 5

سيد محمد سجاد سادات نوريه

1389/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها اديبان

1384/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

وهاب سرخه

1384/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ياس خيره گان

1384/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آيناز آريان

1384/03/07

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

اميرحسين سابقي

1381/03/01

دبستان پسرانه سما 5

غلامحسين وحيدي فرد

1389/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدحسين صادقي دزفولي

1384/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهرا طاهري مهر

1384/03/01

دبستان پسرانه سما 5

اميرمحمد ساكي پور

1386/03/07

دبستان پسرانه سما 5

اميرحسين شايسته نژاد

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پريا شه ولي

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني ناصروندتكله

1384/03/06

دبستان پسرانه سما 5

عباس هوائي

1386/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا اسد

1383/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل قبلي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

داريوش اسيونداستركي

1379/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسينا اسدي

1382/03/06