آخرین اخبار مدارس


19 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

04 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

31 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

27 شهریوردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مادر

لیوبا ورونکو

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

شیمی دهم

نشر الگو

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تنهایی دونده ی استقامت

آلن سیلیتو

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

پوستر

بمناسبت هفته کتاب

ندارد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک جانداران سمی هولناک

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غزلیات شیرین سنایی

احسان عظیمی

داستان و شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی

جعفر ابراهیمی (شاهد)

داستان های ادبی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان تمدن جدید صنعتی غرب

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 5

اميرپارسا خيراله

1390/07/25

دبستان پسرانه سما 5

علي پيروج

1391/07/30

دبستان پسرانه سما 5

ايليا عميديان

1387/07/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه شكيبامهر

1380/07/30

دبستان پسرانه سما 5

حسين حيدري

1389/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهيار كلانتر پور

1382/07/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي نراقي

1382/07/26

دبستان پسرانه سما 5

حسين مصباح

1386/07/29

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

پريا قاسم جوكار

1380/07/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فرناز رحيمي منجزي

1379/07/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

پگاه پذيرش

1380/07/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

ابوالفضل خانعلي نجف آبادي

1381/07/24