آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

21 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

15 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

15 اسفنددبستان پسرانه سما 5

15 اسفنددبستان پسرانه سما 5

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

شیمی دهم

نشر الگو

کمک درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لطیفه های شیرین ملانصرالدین و...

مرجان کشاورز

حکایت

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تفسیر سوره حمد

امام خمینی (ره)

قرآنی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصه های شیرین بهارستان جامی

مرجان کشاورز

حکایت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

چگونه از نیروی خورشیدی استفاده کنیم

محمود سالک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر باستان

مسعود جوادیان

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایره المعارف علوم (برای نوجوانان و جوانان)

محمد سالک

کتاب مرجع

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

مبین مرادی

مسابقه: جودو نوجوانان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مبینا فتحی

مسابقه: مسابقات امادگی جسمانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

کیارش قلاوند

مسابقه: کشتی فرنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علیرضا چابوک

مسابقه: انتخابی تیم ملی فوتبال جوانان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فرناز احمدی

مسابقه: مسابقات ازاد تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیرحسین خونساری

مسابقه: کشتی فرنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

هستی عشیری

مسابقه: انشا نماز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز منتخب سینا پورمحبی

تحلیل رفتار متقابل برای نوجوانان و جوانان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

راشا درافشاني

1384/01/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ريحانه عزتي

1380/01/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سرور غفوري زاده

1380/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد عصاره

1384/01/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نگار آخوندعلي

1380/01/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نازنين زكي مير

1380/01/03

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

احمدرضا رابطي

1382/01/08

دبستان پسرانه سما 5

سيداميرعباس پزشكي

1386/01/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدجواد پيمان فر

1380/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين قايد

1384/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا طهماسب دزفولي

1385/01/01

دبستان پسرانه سما 5

هاني آيشنه

1386/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فخرالنساء سيدمحمودي

1383/01/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

صبا بشيري خوزستاني

1380/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان زكالوند نژاد

1385/01/05

دبستان پسرانه سما 5

علي رضا كرم الهي

1386/01/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدرسول مديري

1380/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي لطفي منصوري

1384/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد مبين طاهريان

1383/01/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مرضيه ترابي زاده

1381/01/06