آخرین اخبار مدارس


22 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 خرداددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

02 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خاطراتی از دکتر هفت ساله

اصغر جدائی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

قدرت اعتماد به نفس

اصغر ساداتیان

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک هیولاهای میکروسکوپی

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان آسیا ی صغیر

عبدالرسول خیر اندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

درس انار

محمدرضا یوسفی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آتش دزد 1

تری دیری

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

جان دی کروبولتز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس پرچم من

علی بشر دانش

کشور ها و پرچم ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهرا سعیدی زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی انشاء

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارضا کدخدا زاده

مسابقه: شعرنویسی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیرحسین خونساری

مسابقه: انتخابی کشتی فرنگی تیم ملی نوجوانان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی روشندل

مسابقه: رباتیک(نادکاپ شریف)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا رفعت پناه

مسابقه: شعرنویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا رفعت پناه

مسابقه: مسابقات شعرنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه سادات مهدی زاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 5

راستین نویدی نسب

مسابقه: طرح قدس ـ ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهسا باقری

مسابقه: جاجیم بافی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ارنیکا صاحب محمدی

مسابقه: اواسپرت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پژمان کاکاوندی

مسابقه: بافت شناسی (نادکاپ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی گلخواه

مسابقه: اذان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نازنين حجتي فر

1383/05/26

دبستان پسرانه سما 5

سام كريم پور

1389/05/30

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

رز فخرايي

1379/05/28

دبستان پسرانه سما 5

باربد محقق

1389/05/26

دبستان پسرانه سما 5

سيدمهدي علوي

1385/05/28

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سروش صادق زاده حمايتي

1379/05/26

دبستان پسرانه سما 5

محمدامين متين

1385/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا بنواري

1383/05/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

لاله اسحق زاده

1378/05/30

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

متين عباسي

1379/05/28

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

فاطمه حافظيان

1379/05/24

دبستان پسرانه سما 5

علي آقائي نژاديان

1387/05/29

دبستان پسرانه سما 5

ميلاد حسام زاده

1385/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد چرخ آبي

1382/05/25

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

حسن صالحي

1379/05/23

دبستان پسرانه سما 5

محمدپارسا ساكي پور

1385/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد صدري پور

1382/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

پرديس پاك فر

1381/05/31