آخرین اخبار مدارس


23 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

20 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

20 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

19 آذردبستان پسرانه سما 5

18 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

15 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

14 آذردبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

13 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

قدرت اعتماد به نفس

اصغر ساداتیان

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو 8 کتاب ریاضی

سعید فرهادی‌پور

تست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

جان دی کروبولتز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک هیولاهای میکروسکوپی

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو8 ریاضی

سعید فرهادی‌پور , علی عبدی‌پور

کنکور

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس پرچم من

علی بشر دانش

کشور ها و پرچم ها

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

قدرت اعتماد به نفس

اصغر ساداتیان

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان آسیا ی صغیر

عبدالرسول خیر اندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چهل تکه

جمال الدین کرمی

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهزاده و گدا

مارک تواین

رمان

دبستان پسرانه سما 5

مجموعه کتب الکترونیکی درسی اول دبستان

وزارت آموزش و پرورش

مجموعه کتب پایه اول

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی متین

مسابقه: طرح قرآنی قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم غائب پناه

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

یلدا صاحب محمدی

مسابقه: مقاله سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا مطهرزاده

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علی متین

مسابقه: طرح قرآنی قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس سما رشته تدبیر در آیات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فیضکی

مسابقه: طرح قدس سما رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

مریم زلقی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شایان شلال نژاد

مسابقه: طرح قدس سما رشته تدبیر در آیات

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

آرامش علايي

1381/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي عشيري

1381/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ساكي پور

1383/09/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا باغبان زاده

1380/09/28

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

سيداميرعلي عالمشاه

1379/09/28

دبستان پسرانه سما 5

علي نظريان

1385/09/24

دبستان پسرانه سما 5

ابوالفضل بوستاني دزفولي

1386/09/25

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

هانيه عليزاده حداد

1380/09/29

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد طيبي فرد

1379/09/30

دبستان پسرانه سما 5

علي سعادتي

1388/09/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تقربي

1383/09/23

دبستان پسرانه سما 5

سيد پوريا علوي

1385/09/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا فرخ شاد

1381/09/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

نيما عباديان

1377/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سارا طلاييان

1380/09/24