آخرین اخبار مدارس


26 اسفنددبستان پسرانه سما 5

26 اسفنددبستان پسرانه سما 5

25 اسفنددبستان پسرانه سما 5

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

10 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

11 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

24 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

23 اسفنددبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

01 فروردیندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان آسیا ی صغیر

عبدالرسول خیر اندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

365 پرسش و پاسخ علمی برای بچه ها

گرآوری شده توسط فرزانه کریمی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قصاید شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک دانشمندان زحمتکش

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو زبان و ادبیات فارسی کنکور

امیر نجات‌شجاعی

تست

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

جان دی کروبولتز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک نبرد ترسناک برای پرواز

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سینوهه

میکا والتاری

رمان تاریخی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

خیلی سبز زیست 2

دکتر کمیل نصری, دکتر ابوذر نصر

تست زیست

دبستان پسرانه سما 5

مجموعه کتب الکترونیکی درسی اول دبستان

وزارت آموزش و پرورش

مجموعه کتب پایه اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان تمدن جدید صنعتی غرب

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

الاغی که سیب میفروخت

ماهرخ غلام حسین پور

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیاوش هاتف

مسابقه: نقاشی(پاستل)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی پورعسکری

مسابقه: بافت شناسی (نادکاپ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد صدری پور

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا پورمقدسیان

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنیامین کرناسی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

امیرحسین خونساری

مسابقه: انتخابی کشتی فرنگی تیم ملی نوجوانان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه شکیبامهر

مسابقه: بافت شناسی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبینا شیرین نژاد

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

سالینا کماندار

مسابقه: دست سازه جشنواره خوارزمی- ساخت دستگاه خنک کننده

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان میری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی روشندل

مسابقه: رباتیک(نادکاپ شریف)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهدیه سادات آزنده

مسابقه: اندروید

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد دانشوري

1378/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمبين طاهريان

1383/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهنام دردليائي

1382/01/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نيايش صاحب محمدي

1378/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهداد بهروزيان

1381/01/02

دبستان پسرانه سما 5

محمدحسن صبوريان

1388/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سياوش هاتف

1381/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

نرگس نخلي صحرائي

1378/01/01

دبستان پسرانه سما 5

اميرعلي باباپور

1384/01/05

دبستان پسرانه سما 5

هاني آيشنه

1386/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدجواد پيمان فر

1380/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رامتين پسنديده

1380/01/05

دبستان پسرانه سما 5

علي رضا كرم الهي

1386/01/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

بهناز حلاج نيا

1379/01/06

دبستان پسرانه سما 5

اميرمحمد باباپور

1384/01/05

دبستان پسرانه سما 5

سينا مسيح

1385/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

عرفان علي نادي خلف

1380/01/02

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

آتوسا ميرعالي

1378/01/01

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمدرضا طيبي پور

1379/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فخرالنساء سيدمحمودي

1383/01/05