آخرین اخبار مدارس


29 دیدبستان پسرانه سما 5

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

20 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

20 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

20 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

06 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

06 دیدبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

عربی عمومی کنکور

سید محسن ماهینی

تست

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

بدن انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تمدن های بزرگ جهان تمدن جدید صنعتی غرب

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قطعات شیخ شیراز سعدی

سعدی شیرازی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خاطراتی از دکتر هفت ساله

اصغر جدائی

مذهبی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم ترسناک دانشمندان زحمتکش

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

شیمی 1 پیش دانشگاهی

مهندس بهمن بازرگان

تست

دبستان پسرانه سما 5

مجموعه کتب الکترونیکی درسی اول دبستان

وزارت آموزش و پرورش

مجموعه کتب پایه اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

باغ مخفی

فرانسس هاجسن برنت

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایران در عصر افشاریه

احمد فروغ بخش

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بابا لنگ دراز

جین وبستر

رمان

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

میکرو دین وزندگی

زهرا سمیعی عارف

تست

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا غفوریان

مسابقه: وبلاگ نویس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دریا تختایی

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

عسل قلمکاران

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی گلخواه

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حسین ملاخیاط

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

فاطمه مهدی زاده

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین خونساری

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ارنیکا صاحب محمدی

مسابقه: اواسپرت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد متین شرفی لاری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 5

بابک امینی

مسابقه: طرح قدس ـ حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد غلامرضا راوی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مبینا شیرین نژاد

مسابقه: زیست فناوری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

ناديا عسگري

1377/10/30

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سيده فاطمه بليان

1378/10/23

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد امين حنطوش زاده

1378/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نازنين اميري

1381/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نازنين سوزني

1381/10/26

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سولماز سعدي

1378/10/27

دبستان پسرانه سما 5

رضا ابراهيم خيش گر

1384/10/24

دبستان پسرانه سما 5

سروش چيني پرداز

1388/10/24

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

سارا فتح الهي

1377/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين دورقي

1380/10/27

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا كشفي

1378/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي ساجدي نيا

1381/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

تينا مهدي زاده

1382/10/24

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

محمد شيخي

1378/10/23

دبستان پسرانه سما 5

اشكان عزيزپور

1385/10/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

هستي كبيري فر

1381/10/25